Chronica

 

Verktyg för

släktforskare

 

Om Chronica

Senaste version: Chronica3.1 mars 2017

 

Släktforskningsprogrammet Chronica är integrerat med Microsoft Office Excel och Word. Du behöver inga särkilda kunskaper om Excel och Word. Programmet är fritt att använda.

Mer information

   Läs om ...

 

 

 

Kontakt:

 

rolf.g.bostrom@telia.com

  

     

  Ladda ner program

   

  • Chronica 3.1  (endast för PC) 

  Obs! Chronica 3.1 kräver att Microsoft Office från år 2007 eller senare finns installerad. Programmet kan endast köras på PC (försök att öppna programmet på Mac kan resultera i att programmet blir obrukbart).

   

     Hämta Chronica 3.1 genom att klicka här        zippad fil om ca 2.3 MB daterad 2017-03-15

   

  Programmet är helt gratis men en gentjänst i form av återkoppling uppskattas: rapportera gärna vad som inte fungerar eller vad som fungerar. Se fliken Kända problem för fel i tidigare version.

   

  En anvisning (txt-fil) finns bipackad i mappen Chronica3.1.zip som laddas ner. Mappen Chronica3.1.zip är komprimerad, och du måste packa upp den om inte detta sker automatiskt (högerklicka på mappen och välj "Extrahera alla ...", öppna den uppackade mappen Chronica3.1 som innehåller en mapp med namnet Chronica3.1 och som är den mapp du ska arbeta med, dra denna senare mapp Chronica3.1 till den plats på din dator där du vill ha den; det går bra att ändra namn på mappen, t ex till ett släktnamn). Observera att mappar/filer som packas upp kan bli låsta. Inställningar måste då ändras så att de blir öppna både för att läsa och skriva.

   

   

  Version 3 av Chronica har laddats ner mer än 3600 gånger före 2017-02-27.

   

  Viktigaste nyheter i version 3.1:

  - Förbättrad import av Gedcom: fler etiketter tolkas, för otolkade etiketter förs i de flesta fall texten till en notis i rätt avdelning, notiser om mer än 32 766 tecken kan läsas in och delas automatiskt upp, Gedcom-text kodad enligt Unicode kan nu läsas inte bara för UTF-16 formatet utan även för UTF-8, kontroll görs att släktskap mellan importerade personer inte är orimliga.

  - Förbättrad bildhantering: fler filformat för bilder accepteras, bilder som har importerats kan nu redigeras genom en länk till bildbehandlingsprogram.

  - Förenklad och snabbare uppgradering: direkt import av data vid uppgradering från äldre till ny version (inget behov att gå via Gedcom).

  - Knappar för att välja proband och för att föra in/ta bort personer som far, mor och partners har kompletterats med en möjlighet att dra och släppa namn för att ge ett mer åskådligt användargränssnitt.

  - Dialogruta Ordna/visa/välj i tabell har ändrats för att ge ett mer översiktligt användargränssnitt.

  - Barn/makar ordnas efter födelseår/vigselår inte bara när de förs in utan även om årtal senare ändras.

  - Hjälp har införts för att ladda ner SCB:s kartor över församlingsgränser eftersom kartboken inte längre kan läsas på SCB:s Webbsidor.

  - Hjälptexter har förtydligats och en del processer har snabbats upp.

   

   

   

  • Chronica 1.2  (för PC och Mac; inte så många finesser)

  Obs! Chronica 1.2 kräver att Microsoft Office från år 1997 - 2007 eller 2010 eller senare finns installerad (Office 2008 för Mac kan inte användas då stöd där saknas för Visual Basic for Applications, VBA. Detta stöd har återinförts i version 2011 för Mac). Det duger utmärkt med Hem & Student-versionen av Office.

   

  Chronica version 1.2 är i fråga om användargränssnitt lik den version 1.1 som tidigare funnits att tillgå. Den mest väsentliga skillnaden är att programmet har anpassats så att det fungerar även med den nya fönsterhantering som införts i  Excel 2013 för PC.

   

     Hämta Chronica 1.2          zippad fil om ca 1 MB uppdaterad 2015-05-25.

   

  En installationsanvisning (pdf-fil) finns bipackad i mappen som laddas ner. Mappen är komprimerad, och du måste packa upp den om inte detta sker automatiskt (i Windows: högerklicka på mappen och välj "Extrahera alla ...", öppna mappen Chronica1.2 och dra därifrån mappen Chronica till den plats på din dator där du vill ha den). Observera att mappar /filer som packas upp kan bli låsta. Inställningar måste då ändras så att de blir öppna både för att läsa och skriva.

   

     Hämta Bruksanvisning för version 1.0, 1.1 och 1.2        pdf-fil om ca 1,4 Mb daterad 2010-11-15.

   

  Detaljerad bruksanvisning med övningar och uppslagsdel som förklarar funktion hos alla knappar, listrutor mm.

  Bruksanvisning 1.0 gäller även version 1.1 och 1.2. En nyhet i version 1.2, som saknar beskrivning i Bruksanvisningen, är att dialogrutan Anpassa har skjutreglage även för att anpassa fönsterstorleken. Användningen av dessa är uppenbar.

   

   

   

   

   

   

   

  Chronica utvecklas av Rolf Boström    Klippvägen 22, 756 52 UPPSALA

   

  Sidan senast uppdaterad 2017-03-15