Chronica

 

Verktyg för

släktforskare

 

Om Chronica

Senaste version: Chronica3.1 mars 2017

 

Släktforskningsprogrammet Chronica är integrerat med Microsoft Office Excel och Word. Du behöver inga särkilda kunskaper om Excel och Word. Programmet är fritt att använda.

Mer information

 

 

Kontakt:

 

rolf.g.bostrom@telia.com

  

     

  Kända problem

   

  Chronica3.1

  (1) En spärr mot att skriva in, eller via Gedcom läsa in, notiser med mer än 32 766 tecken per notis finns inbyggd i version 3.1 av 2017-02-27, men hindrade inte kopiering och inklistring av för långa texter, vilket, om stavningskontrollen var aktiverad, kunde få programmet att spåra ur. Felet rättat 2017-03-07.

  (2) Vid inklistrng i notiser av texter från t ex pdf-filer medföljer oönskade radbrytningar efter varje rad. En knapp har lagts in 2017-03-07 med vars hjälp dessa kan tas bort i hela eller markerade delar av notisen.

  (3) Funktionen att dra och släppa namn som införts i version 3.1 fungerar av oklar anledning inte i vissa situationer eller konfigurationer (problemet har observerats sporadiskt när ett stort antal blanketter Personuggifter varit öppna samtidigt). Programmet spårar inte ur, men operationen drag och släpp har ingen verkan. Knapparna för att föra in och ta bort namn som fanns i version 3.0 har därför återinförts 2017-03-15, men funktionen dra och släpp har behållits som ett alternativ för de som föredrar detta arbetssätt.

   

   

   

  Chronica3.0

  Denna version finns inte längre kvar för nerladdning. Har ersatts av version 3.1.

  (1) Om födelsedatum är angivet som mellan datum1 och datum2 och datum1 inte innehåller månad och dag uppstod ett typfel (kod 13) vid omräkning till digital form. Felet rättat 2015-04-26

  (2) Vid Gedcom-import uppstod ett fel (kod 13) om Gedcomfilen innehöll ett FamilyRecord utan vare sig far eller mor (möjligt resultat från andra program). Programkoden ändrad 2015-04-26 så att den bortser från sådana FamilyRecords.

  (3) Problem vid start har rapporterats relaterade till makrot Percentage. Makrot korrigerat 2015-05-27 för att säkerställa att fel inte inträffar.

  (4) Om importerad Gedcom-fil innehåller uppgifter om flytt registrerad under etiketterna IMMI eller EMIG har fel uppkommit i bokföringen och sammanfattande texter. Programmet korrigerat 2015-05-27.

  (5) Fel vid import av Gedcom har uppstått om Gedcom-koden som beskriver en källa för uppgifter om en händelse eller bostadsort innehåller en pekare till annan plats direkt följt av detaljer om källan (ovanligt). Resulterade i att uppgifter efter rubriken "Otolkad Gedcom" hamnade i fel personuppgift. Rättat 2015-06-01.

  (6) VIKTIGT! Fel vid export av Gedcom kan medföra att barn i en familj räknas dubbelt i Gedcom-filen, och kan i sällsynta fall (om samtliga familjebildningar innehåller både far och mor) medföra att en familjebildning försvinner i databasen i Chronica 3.0. Felet är rättat i version 3.1.

   

   

  Chronica1

  • Äldre datorer/programvara

  Resultatfönstret: Fönstret kan ge ett fladdrande intryck då innehållet ritas om, men slutresultatet blir det önskade.

   

  • PC-specifika problem

  (a) Knappen "Göm" på Verktygsmenyn har gett körfel om användaren har maximerat applikationsfönstret för Excel. Problemet löst 2011-01-17 genom att programmet nu alltid öppnar i s k "normal" fönsterstorlek.

   

  (b) Chronica 1.0 och 1.1 fungerar inte med Excel 2013 på grund av ändrad fönsterhantering i Excel. Problemet är åtgärdat i version Chronica 1.2, senaste ändring 2015-05-25 för att programmet även ska fungera med äldre versioner av Excel.

   

 • Mac-specifika problem

  (a) Microsoft Office 2008: Chronica 1 fungerar inte med Office 2008 för Mac då denna version saknar stöd för Visual Basic for Applications (VBA). För Mac har VBA återinförts från och med 2011.

   

  (b) Microsoft Excel 2001, Blanka resultatsidor: Med Mac OS 10 och Excel 10 (2001) kan problem uppstå när olika formulär, t ex för personuppgifter, öppnas och stängs ett antal gånger. Resultat(Excel)bladet till höger blir blankt och ett felmeddelande visas om man fortsätter att arbeta med programmet. Felet är markant för OS 10.31 med Excel 10.1, mindre med OS 10.39 och Excel 11.2, men tycks inte uppträda för Excel med Mac OS9 eller på PC. Åtgärd: Avsluta Chronica och Excel (eller, om felmeddelande visats, tvångsavsluta Excel), och starta Chronica på nytt. Alternativ: byte till annan version av Excel eller operativsystem kan eventuellt hjälpa.

  (
  c) Rullor (listrutor): (i) Vald rad ska markeras med avvikande färg, men detta sker inte alltid. Gjort val markeras dock alltid i textruta ovanför rullan. (ii) Om zoom för användarformulär är inställt på annat än 100% kan höjden på rullor (listruitor) komma att minska varje gång de visas. Åtgärd: Ställ zoom till 100% och starta om Chronica.

   

  (d) Snabbkommandon: Fungerar inte alls eller dåligt för Mac-versioner av Excel. Åtgärd: Använd musen för att klicka på knappar.

   

  (e) Dialogrutor med meddelanden: Kan för PC stängas även med klick i  textrutan, men detta ger fel för Mac. Funktionen har inaktiverats i version 1.2 när programmet körs på PC.

   

  Rapportera problem

  Det kan hjälpa både dig och andra om du rapporterar observerade fel. Beskriv då felet så tydligt som möjligt, vilka steg som föregått felet samt ange vilken version av Chronica du arbetar med, och vilket operativsystem du har. Jag har som mål att besvara alla frågor även om det ibland kan dröja ett par veckor.


  rolf.g.bostrom@telia.com

 •  

   

   

   

   

   

  Chronica utvecklas av Rolf Boström    Klippvägen 22, 756 52 UPPSALA

   

  Sidan senast uppdaterad 2017-03-15